Subscribe to our mailing list

* indicates required
/

( mm / dd )


New & Old Nail Salon Sign Up!

Kích vào photo “ Smart Phone”
Tôi biết bạn đã sẵn sàng để tiết kiệm một lượng lớn số tiền và thời gian copywriting trong sáng để ném những lo lắng google panda ra khỏi tâm trí của bạn.
Tham gia ngay và hãy move your

“Top Notch Nails & Spa on trang số 1 google”
“Touch on the Smart Phone”
Chúng tôi gởi ngay cho bạn Legal Contract by Email.

(1) Get your verification 

Xác nhận  Get your verification anh/chị đúng là chủ nhân với google by mail to you post card hay Phone call.

ORDER NOW

(2) BAB & GOOD REVIEWS

Xem xét nghiệm tất cả  trên socials review Reviews “Good or Bad”.
Gởi thư cho khách hàng cám ơn mỗi người khách review.
Thông báo riêng  cho bạn biết  mỗi khi khách hàng reviews để biết  review của khách là thật hai là tiệm khác làm reviews giả để làm mất qui tín tiệm nail bạn.

(3) Custom Design new Facebook

Custom Design new Facebook cho tiệm và post promotes như coupon & posting những Nail design & products mới cho tiệm bạn mỗi tháng. Gởi thư cám ơn tất cả những khách hàng  review trên facebook. Tạo thêm ‘’LIKE’’ up to 500 ‘’Like’ in 1 year.

SIGN UP

(4) Custom Mobile site software

Custom Mobile site software connecting to google with login update hàng tháng.
* Có program chật đứng “hacker” phá hủy your mobile web online..

ORDER NOW

(5) FREE PHONE

Cung cấp free phone number  cho tiệm  Call & Text không phài trả tiền hàng tháng.
*Required you must have internet at nail salon to make phone to work. (You buy a phone box)

(6) 15 Designs marketing tool

15 Designs marketing tool for your nail salon displays tại tiệm thu hút khách hàng. Brochure, Business card, coupons, flyer opening business hours, Spa rules and more..
(Optional LED Lights Window displays)

(9) New Design Coupon mỗi tháng with approval your input with expired 30 days (Không giảm giá vẫn phải làm coupon hằng tháng) Yêu cầu bởi Nail Salon Marketing để Ranking #1 page google trang số 1 theo thời gian ấn định của google.
(11) Coupon Option: Below here monthly promote Please Choose the # fit with your nail salon or make your own Below is 6 Examples #001 *6 Prices Need replace to your prices $5.00 OFF Bring friend $5.00 OFF Deluxe pedicure $5.00 OFF Fullset with shellac $5.00 OFF Pink and white $5.00 OFF Gel mani free design two finger $5.00 OFF Mani/pedicure regular free paraffin wax on pedicure

What they say about our nail salon marketing

Chúng tôi đại diện cho khách hàng trong các ngành công nghiệp nail salon USA & Canada  trên một sản phẩm độc quyền cơ sở. nhãn hiệu của khách hàng của chúng tôi không cạnh tranh với nhau mà bổ sung cho nhau dòng  nail salon sản phẩm. Dưới đây là những khách hàng hoạt động.

 • “I’ve known Danny for a long time. He helped me incorporate Euro Nails with one of the top brands in the nation.

  Danny was the second maker’s operator that I contracted at Euro Nails in 2015 and got to be distinctly one of our top West  in  Martinsburg, WV 25403 . He spearheaded our nail salon product offering and set up modern wholesalers and helped us build up our machine device merchant deals direct program in the US and Canada. He was a yearly victor of our Presidents Club Award for surpassing deals objectives.

  Danny worked with us on item improvement for Nail Salon Marketing and was instrumental in building up our attractive Clients. When we employed new staff we sent them to work with Danny for preparing.

  Later, when Danny set up his  Nail Salon Marketing counseling firm, we depended him to construct our whole online networking showcasing program and worked us on our procurement technique and new Nail salon products item improvement.

  Danny’s comprehension of vital deals and showcasing combined with his specialized mastery is outstanding. His insight or the metalcutting business is second to none. I very prescribe him.”

  ~ Vu Nguyen,
  Founder and President Euro Nails USA

   

 • “Tôi đã biết Danny trong một thời gian dài. Ông đã giúp tôi kết hợp Euro Nails với một trong những thương hiệu hàng đầu trên toàn quốc.

  Danny đã điều hành hãng sản xuất thứ hai của tôi ký hợp đồng tại Euro Nails vào năm 2000 và đã nhận được rõ ràng một trong Tây hàng đầu của chúng tôi tại Martinsburg, WV 25.403. Ông dẫn đầu cung cấp sản phẩm làm móng tay của chúng tôi và thiết lập bán buôn hiện đại và giúp chúng tôi xây dựng giao dịch buôn thiết bị máy tính của chúng chương trình trực tiếp tại Mỹ và Canada. Ông là một kẻ chiến thắng hàng năm của giải thưởng Club Chủ tịch của chúng tôi vượt chỉ tiêu giao.

  Danny đã làm việc với chúng tôi về cải thiện mục cho Nail Salon Marketing và là công cụ trong việc xây dựng khách hàng hấp dẫn của chúng tôi. Khi chúng ta sử dụng nhân viên mới chúng tôi đã gửi cho họ để làm việc với Danny để chuẩn bị.

  Sau đó, khi Danny lập Nail Salon ty tư vấn tiếp thị của mình, chúng tôi phụ thuộc anh ấy để xây dựng toàn bộ chương trình mạng giới th trực tuyến của chúng tôi và làm việc chúng tôi về kỹ thuật mua sắm của chúng tôi và Nail salon cải tiến sản phẩm hàng mới.

  hiểu của Danny của giao dịch quan trọng và trưng bày kết hợp với chủ chuyên ngành của mình là xuất sắc. có tầm nhìn sâu hoặc các doanh nghiệp gia công kim loại là không ai sánh kịp. Tôi rất định anh ấy. “

  ~ Vũ Nguyễn, người sáng lập và Chủ tịch Euro Nails Mỹ

   

 • “Danny did a fantastic job helping my company, John M Allen, update our web site while taking advantage of all the attributes that social media contributes to today’s business climate.We’ve interviewed several consultants over the last 2 years but knew Danny would best help us due to his thorough understanding of our tooling industry.Danny did not disappoint as he delivered an excellent product that brought us on the cutting edge of our industry”

  ~ Peter Mai, Manager at Spa Nail Salon Inc., Former President Deltona Nails Co.

   

 • “Danny đã làm một công việc tuyệt vời giúp công ty của tôi, John M Allen, cập nhật trang web của chúng tôi tận dụng thế mạnh của tất cả các thuộc tính mà phương tiện truyền thông xã hội đóng góp vào climate.We’ve kinh doanh ngày nay phỏng vấn một số chuyên gia tư vấn trong 2 năm qua, nhưng biết Danny sẽ tốt nhất giúp chúng ta do sự hiểu biết thấu đáo của ông của các dụng cụ của chúng tôi industry.Danny đã không thất vọng khi ông đưa ra một sản phẩm tuyệt vời mà chúng tôi mang trên cắt cạnh của ngành công nghiệp của chúng tôi “

  ~ Peter Mai, Giám đốc tại Spa Nail Salon Inc.

TEXT/Call Now